Thi công thảm lót sàn tại Spa Nguyễn Lyn – Cần Thơ

Thảm Cần Thơ – Thạnh Phát Decor thi công thảm lót sàn tại Spa Nguyễn Lyn – Cần Thơ.

Một số hình ảnh đã thi công:

Thảm Cần Thơ Thảm Cần Thơ 33 Thảm Cần Thơ 30

Thi công bởi thảm lót sàn Cần Thơ – Thạnh Phát Decor