Thi công giấy dán tường tại nhà Anh Lê – tỉnh Sóc Trăng

Giấy dán tường Cần Thơ – Thạnh Phát Decor thi công giấy dán tường tại nhà anh Lê – Tỉnh Sóc Trăng.

Một số hình ảnh đã thi công:

Giấy dán tường Cần Thơ 8

Giấy dán tường Cần Thơ 7

Giấy dán tường Cần Thơ 6

Giấy dán tường Cần Thơ 9

Giấy dán tường Cần Thơ 10

Giấy dán tường Cần Thơ 20

Giấy dán tường Cần Thơ 23

Thi công bởi Giấy dán tường Cần Thơ – Thạnh Phát Decor